“EURALIUS IV project closes on 28th February 2018.
EURALIUS V is expected to start its mission soon.”

Më 26-27 tetor 2017, EURALIUS në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës organizoi një trajnim mbi "standardet e BE-së për viktimat dhe të drejtat e të pandehurve në procesin penal". Ky trajnim ishte një vazhdim i trajnimit mbi "Mbrojtjen e viktimave në fokusin e padisë civile në procesin penal. Standardet e BE-së për viktimat dhe të drejtat e të pandehurve në procesin penal ", që u mbajt më 18-19 maj 2017.
Ekspertët ndërkombëtarë dhe shqiptarë paraqitën tema të ndryshme për ndryshimet e reja të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, pozitën e viktimës dhe të paditurit civil në procesin penal dhe standardet e BE-së. Z. Stefan Trunk, Prokuror i Lartë në Prokurorinë e Duisburgut dhe Z. Michael Bolz, Prokuror i lartë pranë Prokurorisë së Frankfurtit, paraqitën standardet e BE mbi viktimat dhe të drejtat e të pandehurve, pasuar nga raste studimore që nxitën diskutime të frytshme midis pjesëmarrësve.

Kalendari i aktiviteteve

Shkurt 2018
D H M M E P Sh
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28