EURALIUS IV ended on 31 March 2018.
EURALIUS V started on 1 April 2018.
The new EURALIUS V website is under construction.

Më 26-27 tetor 2017, EURALIUS në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës organizoi një trajnim mbi "standardet e BE-së për viktimat dhe të drejtat e të pandehurve në procesin penal". Ky trajnim ishte një vazhdim i trajnimit mbi "Mbrojtjen e viktimave në fokusin e padisë civile në procesin penal. Standardet e BE-së për viktimat dhe të drejtat e të pandehurve në procesin penal ", që u mbajt më 18-19 maj 2017.
Ekspertët ndërkombëtarë dhe shqiptarë paraqitën tema të ndryshme për ndryshimet e reja të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, pozitën e viktimës dhe të paditurit civil në procesin penal dhe standardet e BE-së. Z. Stefan Trunk, Prokuror i Lartë në Prokurorinë e Duisburgut dhe Z. Michael Bolz, Prokuror i lartë pranë Prokurorisë së Frankfurtit, paraqitën standardet e BE mbi viktimat dhe të drejtat e të pandehurve, pasuar nga raste studimore që nxitën diskutime të frytshme midis pjesëmarrësve.

Kalendari i aktiviteteve

Gusht 2018
D H M M E P Sh
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31