Print this page
‘Praktikat gjyqësore të GJEDNJ-së mbi çështjet disiplinore të gjyqtarëve’

‘Praktikat gjyqësore të GJEDNJ-së mbi çështjet disiplinore të gjyqtarëve’

12 Tetor 2020 |

'Më 8 Tetor 2020, EURALIUS dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizuan një workshop me temë ‘Praktikat e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut mbi çështjet disiplinore të magjistratëve’.
Përfaqësues të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë ishin gjithshtu të pranishëm dhe ky ishte takimi i parë i përbashkët për institucionet e pavarura të drejtësisë, i ndjekur nga 34 pjesëmarrës.  
Ky trainim shërbeu si një mekanizëm i përshatshëm në mbështetjen e rritjes së kapaciteteve të institucioneve dhe në vendosjen e standardeve, sa i përket kompetencave të tyre lidhur me procedimet disiplinore të Këshillave. Ky aktivitet ju ofroi institucioneve njohuritë, standarded dhe parimet e konsoliduara nga GJEDNJ në çështjet disiplinore të magjistratëve. Ai mund të konsiderohet si gur themeli për krijimin e një mekanizmi bashkëpunimi midis tre institucioneve të reja të qeverisjes së drejtësisë.'

FaLang translation system by Faboba