National Long - Term Senior Legal Experts

The German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ) is recruiting 1 National Long - Term Senior Legal Expert for the EU-funded project “Consolidation of the Justice System in Albania (EURALIUS V)”

Deadline for applications: Tuesday, 5 November 2019 / midnight.

Read full application

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL