EURALIUS IV ended on 31 March 2018.
EURALIUS V started on 1 April 2018.
The new EURALIUS V website is under construction.

EURALIUS III ka startuar në 15 Shtator 2010 dhe është finalizuar më 15 Qershor 2013. Ky projekt është menaxhuar nga Fundacion Internacional y para Iberoamerica de Administracion y Politicas Publicas (FIIAPP). 

Objektivi i përgjithshëm i projektit ka qenë zhvillimi i një sistemi drejtësie më të pavarur, të paanshme, efiçente, profesionale, transparente dhe bashkëkohore, për të koontribuar në rikthimin e besimit të qytetarëve në institucionet e tyre si dhe krijimi i shtetit të së Drejtës. Projekti ka pasur në fokus të njëjtat institucione si dhe dy misionet e mëparshëm. 

Projekti ka patur një organizim të brendshëm prej pesë komponentësh:

• Reformimi i Sistemit te Drejtësisë - Z. Joaquin Urias, Shef Misioni

• Asistencë Gjyqësorit - Z. Gianluigi Pratola

• Drejtësia Penale - Z. Giovanni Pasqua

• Përforëcimi i vendimeve - Z. Julien Lhuillier

• Menaxhimi cështjeve gjyqësore - Z. Pedro Lozano

Rezultatet kryesore të arritura kanë qenë, dokumenti “Final Publication with main results achieved of the project”, trajnime të ndryshme për target grupe të ndryshme në Ministri dhe institucione varësie, përmirësim  i legjislacionit aktual përkatës, rekomandime ligjore etj…

 

Produkte të dorëzuar

Euralius III Final Report  

Final Brochure

Manual on Inspection of Courts

Pas përfundimit të Projektit, Shefi i Misionit Z. Joaquin Urias, ka dhënë këtë intervistë për Televizionet lokalë, e cila në atë kohë është transmetuar gjërësisht në Shqipëri. 

https://www.youtube.com/watch?v=JpTZLGAzxLQ 

 

 

 

Kalendari i aktiviteteve

Dhjetor 2020
D H M M E P Sh
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31