EURALIUS IV ended on 31 March 2018.
EURALIUS V started on 1 April 2018.
The new EURALIUS V website is under construction.

EU-Links

EUR-Lex                                                                      

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri                  

Komisioni Evropian- Politikat e fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit

Komisionit Evropian- Drejtoria e përgjithshme për Drejtësinë dhe Konsumatorin

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Vendime të përkthyera në shqip)

Gjykata Evropiane e Drejtësisë

Zyra Evropiane e Patentave 

Mbikqyrësi Evropian për të Mbrojtjen e të Dhënave

European Court of Auditors

Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm

Institucione të tjera të Bashkimit Evropian

 

Institucione Ligjore Shqiptare

Qendra e Botimeve Zyrtare

Gjykata Kushtetuese

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Prokuroria e Përgjithshme 

Këshilli I Lartë I Drejtësisë

Gjykata e Lartë

Instituti për studime politike dhe ligjore

Ministria e Drejtësisë

Dhoma Kombëtare e Avokatisë

Dhoma Kombëtare e Noterisë

Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Shkolla e Magjistraturës e Republikës së Shqipërisë

Gjykatat e Republikës së Shqipërisë

Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve 

Policia e Shtetit 

Këshilli i Ministrave

Institucioni i Presidentit të Republikës së Shqipërisë

Ministria e Integrimit

Ministria e Punëve të Brendëshme

Kuvendi I Republikës së Shqipërisë

Avokati i Popullit

 

Lidhje të tjera të dobishme

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare  

Gazeta e Jurisprudencës Shqiptare -

Revista « Jeta Juridike » 

Agjencia për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik 

Gjykata Kushtetuese Federale 

Qendrën për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar 

Këshilli i Evropës në Shqipëri

Rrjeti Evropian i Këshillave Gjyqësor

Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar

GIZ në Shqipëri

OPDAT Shqipëri

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë

Konsolidimi i Kapaciteteve Ligjzbatuese në Shqipëri - Pameca IV - 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Komisioni Evropian për Efektshmërinë e Drejtësisë

Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish-Jugosllavinë

USAID Albania 

Komisioni i Venecias

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë

 

Për përkthim 

Google translate

Leo Online Dictionaries 

Kalendari i aktiviteteve

Dhjetor 2020
D H M M E P Sh
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31