EURALIUS IV ended on 31 March 2018.
EURALIUS V started on 1 April 2018.
The new EURALIUS V website is under construction.

Në Maj-Korrik 2017, EURALIUS në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës nxorri tre botime të reja në shqip dhe anglisht: “Përmbledhje e Legjislacionit për Drejtësinë Penale”, “Ligji për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të disa Nëpunësve Publikë” dhe “Kodi i Procedurës Civile”, i cili momentalisht është i mundësuar vetëm në shqip.

Përmbledhja e Legjislacionit për Drejtësinë Penale përmban gjashtë ligje themelore të reformës në drejtësi:

  1. Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë;
  2. Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë;
  3. Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur;
  4. Ligji për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë;
  5. Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë;
  6. Ligji për Përgjimin e Komunikimeve Elektronike.

Kalendari i aktiviteteve

Janar 2021
D H M M E P Sh
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31