Dokumente Reference Nderkombetare

INTERNATIONAL REFERENCE DOCUMENTS

VENICE COMMISSION OPINIONS AND COMPILATIONS


Venice Commission Opinion No. 403 / 2006 on Judicial Appointments

Venice Commission Opinion No. 626 / 2011 on the Draft Amendments   to the Constitution of Montenegro, as well as   on the Draft Amendments to the Law on Courts, the Law on the State Prosecutor’s Office and the Law on the Judicial Council     of Montenegro 

Venice Commission Opinion No. 626 / 2011 on Legal Certainty and the Independence of the Judiciary in Bosnia And Herzegovina

Venice Commission Opinion No. 668/2012 on Act CLXIII of 2011 on the Prosecution Service and Act CLXIV of 2011 on the Status of the Prosecutor General, Prosecutors and other Prosecution Employees and the Prosecution Career of Hungary 

Venice Commission Opinion No. 712 / 2013 on the Draft Law on the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina

Venice Commission Opinion No. 751 / 2013 on the Draft Law Amending and Supplementing the Judicial Code (Evaluation System for Judges) of Armenia 

Venice Commission Opinion No. 755 / 2014 on the Draft Law on Disciplinary Liability of Judges of the Republic of Moldova

Venice Commission Opinion No. 747 / 2013 on Proposals Amending   the Draft Law on the Amendments to the Constitution to Strengthen the Independence of judges of Ukraine

Compilation of Venice Commission Opinions, Reports and Studies on Constitutional Justice

Compilation of Venice Commission Opinions and Reports Concerning Election Dispute Resolution

Compilation of Venice Commission Opinions and Reports Concerning Prosecutors

Compilation of Venice Commission Opinions Concerning Constitutional Provisions for Amending the Constitution

Compilation of Venice Commission Opinions and Reports Concerning Courts and Judges

 

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu