Rreth Nesh

Rreth Nesh

 

ERUALIUS-i është një projekt i financuar nga BE-ja. Projekti zbatohet nga një Konsorcium i Fondacionit Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ) si Partneri Kryesues. IRZ-ja është autorizuar nga Ministria Federale e Drejtësisë dhe Mbrojtjen e Konsumatorit. Partnerët e tjerë janë Qendra Holandeze për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (CILC), Agjencia Austriake për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (aed) dhe Këshilli i Lartë Italian për Gjyqësorin (CSM).. 

 

 

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL