Publikime

Publikime të EURALIUS-it

Përmbledhje Legjislacioni për Sistemin e Drejtësisë

 1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

 2. Ligji për ri-Vlerësimin e Përkohshëm të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

 3. Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë

 4. Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

 5. Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë

 6. Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë

 7. Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë

 8. Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Permbledhje e Legjislacionit për Drejtësinë Penale’

 1. Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë

 2. Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë

 3. Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur

 4. Ligji për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë

 5. Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe të Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë

 6. Ligji për Përgjimin e Komunikimeve Elektronike

EURALIUS V Leaflet

Krijimi i Institucioneve Qeverisëse


Nëse dëshironi të merrni ndonjë nga publikimet e mësipërme, lutemi dërgoni kërkesën tuaj nëpërmjet faqes ‘Na kontaktoni‘.

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu