Publikime

Publikime të EURALIUS-it

Përmbledhje Legjislacioni për Sistemin e Drejtësisë

 1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

 2. Ligji për ri-Vlerësimin e Përkohshëm të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

 3. Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë

 4. Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

 5. Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë

 6. Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë

 7. Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë

 8. Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Permbledhje e Legjislacionit për Drejtësinë Penale’

 1. Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë

 2. Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë

 3. Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur

 4. Ligji për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë

 5. Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe të Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë

 6. Ligji për Përgjimin e Komunikimeve Elektronike

EURALIUS V Leaflet

Krijimi i Institucioneve Qeverisëse


Nëse dëshironi të merrni ndonjë nga publikimet e mësipërme, lutemi dërgoni kërkesën tuaj nëpërmjet faqes ‘Na kontaktoni‘.

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL