Downloads: 26
pdf0 Law no 8337 On transferring the ownership of agricultural_ forest_ meadow and pasture lands EN HOT

Downloadpdf1 Law no 8318 On leasing out arable land_ forests_ meadows and pastures being state owned EN HOT

Downloadpdf2 Law no 8312 On non-apportioned arable land EN HOT

Downloadpdf3 Law no 57 On ownership transfer of agricultural land EN HOT

Downloadpdf4 Law no 10 186- 2009 State ownership in tourism priority areas EN HOT

Downloadpdf5 Law no 9482 On legalisation_ urban planning and integration of unauthorised buildings EN HOT

Downloadpdf6 Law no 8743 On state immovable property EN HOT

Downloadpdf7 Law no 7512 On sanctioning and protection of private property EN HOT

Downloadpdf8 Law no 9967-2008 On the Privatization and Use of Enterprises EN HOT

Downloadpdf9 Law no 10 270 On privatization of state land EN HOT

Downloadpdf10 Law no 55-2015 On Strategic Investments in the Republic of Albania EN HOT

Downloadpdf11 Law no 9787 On commercial companies EN HOT

Downloadpdf12 Law no 107 On territory planning EN HOT

Downloadpdf13 Law no 81 On reevaluation of property EN HOT

Downloadpdf14 Law no 33 On registration of Property EN HOT

Downloadpdf15 Law no 133 Treatment of property and compensation EN HOT

Downloadpdf16 Law no 7501 On the land EN HOT

Downloadpdf17 Law no 8561 On expropriations and taking in temporary use EN HOT

Downloadpdf18 Law no 8053 On ownership transfer of agricultural land EN HOT

Downloadpdf19 Law no 171 Transfer of the arable land EN HOT

Downloadpdf20 Law no 8752 On the establishment and functioning of the land administration EN HOT

Downloadpdf21 Law no 7764 On foreign investments EN HOT

Downloadpdf22 Law no 7980 On the sale of sites EN HOT

Downloadpdf23 Law no 9244 On protection of agricultural land EN HOT

Downloadpdf24 Law no 9693 On pasture fund EN HOT

Downloadpdf25 Law No 9948 2008 On review of legal validity for the creation of ownership titles to agricultural land (EN) HOT

DownloadAdresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL