Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
pdf.png Law no 8337 On transferring the ownership of agricultural_ forest_ meadow and pasture lands EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 8318 On leasing out arable land_ forests_ meadows and pastures being state owned EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 8312 On non-apportioned arable land EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 57 On ownership transfer of agricultural land EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 10 186- 2009 State ownership in tourism priority areas EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 9482 On legalisation_ urban planning and integration of unauthorised buildings EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 8743 On state immovable property EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 7512 On sanctioning and protection of private property EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 9967-2008 On the Privatization and Use of Enterprises EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 10 270 On privatization of state land EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 55-2015 On Strategic Investments in the Republic of Albania EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 9787 On commercial companies EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 107 On territory planning EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 81 On reevaluation of property EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 33 On registration of Property EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 133 Treatment of property and compensation EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 7501 On the land EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 8561 On expropriations and taking in temporary use EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 8053 On ownership transfer of agricultural land EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 171 Transfer of the arable land EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 8752 On the establishment and functioning of the land administration EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 7764 On foreign investments EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 7980 On the sale of sites EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 9244 On protection of agricultural land EN hotpic

Downloadpdf.png Law no 9693 On pasture fund EN hotpic

Downloadpdf.png Law No 9948 2008 On review of legal validity for the creation of ownership titles to agricultural land (EN) hotpic

DownloadAdresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL