Training on judgement upon agreement

Training on judgement upon agreement

Print Email

On 28 October, EURALIUS in collaboration with the SoM, PAMECA and the Italian Project AICS/CSM organized an online training on judgement upon agreement. The training was attended by 20 judges and prosecutors of Anti-Corruption and Organized Crime Court and Special Prosecution Office who widely discussed problems of implementing judgement upon agreement in court practice.
EURALIUS presented an overview of the legislative framework on judgement upon agreement, mainly differences and similarities of various EU and non-EU countries, focusing more on the Croatian system and its peculiarities. Judgement upon agreement in the light of the case law of the European Convention on Human Rights (art.6), particularly the principle of legality and the position of the victim were largely introduced by the EURALIUS.
The training served not only to exchange views and practical experience on the implementation of judgment upon agreement, but it also served to point out some issues that Albanian judges and prosecutors encounter in their daily work.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL