EURALIUS dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë hapin një seri trainimesh me Inspektorët e rinj

EURALIUS dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë hapin një seri trainimesh me Inspektorët e rinj

Më 24 Shkurt 2021, EURALIUS, në bashkëpunim me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD), çelën një seri trainimesh për inspektorët e sapoemëruar, me qëllim prezantimin e sistemit disiplinor për gjyqtarët, prokurorët dhe anëtarët e Këshillave, siç parashikohet në legjislacioin kombëtar nën dritën e standardeve Europiane. Trainimi pati një qasje praktike dhe gjithpërfshirëse dhe u vlerësua shumë nga pjesëmarrësit, të cilët e konsideruan atë një insturument të rëndësishëm për zbatimin e unifikuar të dispozitave dhe standardizimin e praktikave.

Lexo më shumë...

EURALIUS is currently assisting the MoJ in regard to the elaboration of the Cross-Sector Justice Strategy 2021-2021 and its Action Plan.

EURALIUS is currently assisting the MoJ in regard to the elaboration of the Cross-Sector Justice Strategy 2021-2021 and its Action Plan.

EURALIUS assisted the MoJ in the finalization of the Action Plan for each Specific Objectives contained in the CSJS II, will need to be uploaded in the IPSIS system as required by the Government of Albania. The IPSIS systems provides a comprehensive planning and monitoring framework within which all major government planning and financial policies and processes work coherently, efficiently, and integrated.

Since IPSIS was recently updated, the MoJ asked for support in organizing a two-day training on the use of the IPSIS system. The office of the Prime Minister developed a dedicated test space for the IPSIS system which had allowed the users to practice in accordance with the respective training and module. The training was held on 28 January and 1 February 2021 with the participation of the staff of the Directorate of Policies and Strategies in the Field of Justice of the MoJ as well as a representative of the Office of the Prime Minister.

In the upcoming week, EURALIUS will assist the MoJ with regards the insertion of data for one (1) Action Plan as well as review the process for the remaining Action Plans.

Lexo më shumë...
Subscribe to this RSS feed

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu