• Home
  • Të reja
  • News
  • EURALIUS dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë hapin një seri trainimesh me Inspektorët e rinj
EURALIUS dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë hapin një seri trainimesh me Inspektorët e rinj

EURALIUS dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë hapin një seri trainimesh me Inspektorët e rinj

Print Email

Më 24 Shkurt 2021, EURALIUS, në bashkëpunim me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD), çelën një seri trainimesh për inspektorët e sapoemëruar, me qëllim prezantimin e sistemit disiplinor për gjyqtarët, prokurorët dhe anëtarët e Këshillave, siç parashikohet në legjislacioin kombëtar nën dritën e standardeve Europiane. Trainimi pati një qasje praktike dhe gjithpërfshirëse dhe u vlerësua shumë nga pjesëmarrësit, të cilët e konsideruan atë një insturument të rëndësishëm për zbatimin e unifikuar të dispozitave dhe standardizimin e praktikave.

EURALIUS theksoi rolin kritik të ILD në systemin gjyqësor. Një nga objektivat kryesore të reformës ishte rritja e llogaridhënies së funksionarëve të drejtësisë. Proçesi i vettingut si një masë e rëndësishme në këtë drejtim do të mbetet një mekanizëm i zbatuar vetëm një herë, ndërkohë që një organ i pavarur disiplinor do të sigurojë që sistemi të ruajë standarde të larta të integritetit dhe profesionalizmit si dhe të rifitojë besimin e publikut.
Dy trainime të tjera janë planifikuar të zhvillohen në javët në vazhdim.”


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL