Training on judgement upon agreement

Training on judgement upon agreement

On 28 October, EURALIUS in collaboration with the SoM, PAMECA and the Italian Project AICS/CSM organized an online training on judgement upon agreement. The training was attended by 20 judges and prosecutors of Anti-Corruption and Organized Crime Court and Special Prosecution Office who widely discussed problems of implementing judgement upon agreement in court practice.
EURALIUS presented an overview of the legislative framework on judgement upon agreement, mainly differences and similarities of various EU and non-EU countries, focusing more on the Croatian system and its peculiarities. Judgement upon agreement in the light of the case law of the European Convention on Human Rights (art.6), particularly the principle of legality and the position of the victim were largely introduced by the EURALIUS.
The training served not only to exchange views and practical experience on the implementation of judgment upon agreement, but it also served to point out some issues that Albanian judges and prosecutors encounter in their daily work.

Lexo më shumë...
Training independent investigation and investigation techniques

Training independent investigation and investigation techniques

On 22 October 2020 EURALIUS in collaboration with the SoM, PAMECA and the Italian Project AICS/CSM organized an online training on independent investigation and investigation techniques. The most noteworthy topics discussed on this training were proactive investigations, international cooperation during investigation of transnational crimes, the advantages of using joint investigation teams, their competence and functioning in the territories of each of the parties. A template agreement on establishment of a JIT was also shared with the participants. This training served to share national and international experience in conducting efficient and independent investigations by applying various new investigation techniques and concrete tools and methodologies to improve international cooperation. Training was attended by 50 magistrates.

Lexo më shumë...
Training on Knowledge Management and Organizational Development

Training on Knowledge Management and Organizational Development

On 6 October 2020, EURALIUS in collaboration with the Italian Project AICS/CSM delivered a training for the administrative staff of the School of Magistrates on Knowledge Management and Organizational Development. During the training the participants showed high interest on the topic and lively participated in the discussion and contributed on solving practical cases on management of a training institution. Training was attended by 20 participants, all administrative staff of the SoM. 

Lexo më shumë...
Retreat për kurrikulat e kancelarëve të prokurorisë - 16,17 dhe 18 shtator 2020

Retreat për kurrikulat e kancelarëve të prokurorisë - 16,17 dhe 18 shtator 2020

Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Euralius, organizoi Retreat-in 3 ditor për hartimin e kurrikulave për kancelarët e prokurorisë. Grupi i punës pati në përbërje të tij pedagogë dhe eskpertë të Shkollës, ekspertë të EURALIUS, përfaqësues të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Drejtues të disa prokurorive dhe kancelarë në detyrë të prokurorive. Modulet që po përgatiten do t'i shërbejnë programit të formimit fillestar të kancelarëve dhe synojnë përçimin e njohurive dhe aftësive në përmbushjen me profesionalitet dhe efiçencë të detyrave dhe përgjegjësive të kancelarit në prokurori.

Lexo më shumë...
Trajnimi "Smart Working"

Trajnimi "Smart Working"

Më 20 korrik 2020, EURALIUS në bashkëpunim me Projektin Italian AICS / CSM organizuan për stafin e Shkollës së Magjistraturës një trajnim në online me temë "Smart Working" (puna inteligjente). 

Lexo më shumë...
Trajnim mbi Ligjin Anti-Mafia

Trajnim mbi Ligjin Anti-Mafia

Më 29 qershor 2020, Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me EURALIUS, PAMECA dhe Projektin Italian AICS / CSM organizuan një trajnim online mbi Ligjin Anti-Mafia dhe roli i ri i gjykatës.

Lexo më shumë...
Subscribe to this RSS feed

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL