• Home
  • Të reja
  • News
  • Trajnim mbi Inspektimet tematike dhe institucionale të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë
Trajnim mbi Inspektimet tematike dhe institucionale të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë

Trajnim mbi Inspektimet tematike dhe institucionale të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë

Print Email

EURALIUS dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD) organizuan një trajnim dy ditor në Korçë në datat 20 dhe 21 Maj 2021 me fokus ngritjen e kapaciteteve dhe konsolidimin e institucionit. Në këtë trajnim morën gjithashtu pjesë përfaqësues të OPDAT. 

Objekti i trajnimit ishte përpunimi i metodologjisë për inspektimet tematike dhe institucionale. Gjatë trajnimit u preznatuan dhe u diskutuan temat e mëposhtëme: 

  • Kuadri Ligjor për inspektimet tematike dhe institucionale të Gjykatave dhe Prokurorive
  • Mësimet e nxjerra nga inspektimet e institucioneve të mëparëshme të inspektimit në Shqipëri
  • Praktikat më të mira dhe standardet ndërkombëtare për inspektimet tematike dhe institucionale
  • Propozime për fusha konkrete ku mund të kryhen inspektime tematike dhe institucionale

Trajnimi u mbyll me identifikimin e elementeve të inspektimit specifik tematik / institucional që do të kryhet nga ILD në muajt në vijim". 


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu