• Home
  • Të reja
  • News
  • SPAK Gjykata e Shkallës se Pare - Seancat dëgjimore në distance
SPAK Gjykata e Shkallës se Pare - Seancat dëgjimore në distance

SPAK Gjykata e Shkallës se Pare - Seancat dëgjimore në distance

Print Email

EURALIUS, një projekt i financuar nga BE ka përfunduar konfigurimin e pajisjeve të nevojshme për seancat degjimore në distancë për Gjykatën e Shkallës së Parë të SPAK. Për shkak të kufizimeve të COVID-19, anëtarët e shtypit si dhe publiku i gjerë nuk janë në gjendje të marrin pjesë në seancat gjyqësore. Si e tillë, Gjykata e Shkallës së Parë SPAK aktualisht po përballet me një numrër të konsiderueshëm të pyetjeve të marra nga anëtarët e shtypit.

Një akt përkatës normativ siguron bazën e nevojshme ligjore për seancat në distancë.

Gjatë javës së ardhshme, EURALIUS do të ofrojë një trajnim për gjyqtarët dhe stafin tjetër të Gjykatës së Shkallës së Parë SPAK mbi përdorimin e kësaj platforme. Pajisjet do të lehtësojnë gjykatën në trajtimin e kërkesave që merren nga anëtarët e shtypit si pasojë e kufizimeve të COVID-19. Për më tepër, EURALIUS i ka siguruar Këshillit të Lartë Gjyqësor teknologjinë për të lehtësuar seanca të tilla në të gjitha Gjykatat Shqiptare. Qasjet për seancat në distancë theksojnë rëndësinë e mbetjes së përkushtuar ndaj efikasitetit, aksesit dhe transparencës për të gjitha palët e përfshira kur inkorporojnë teknologjinë në sistemin gjyqësor, si në kontekstin e gjendjes së tanishme emergjente dhe më gjerë.

 


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL