• Home
  • Të reja
  • News
  • SPAK Gjykata e Shkallës se Pare - Seancat dëgjimore në distance
SPAK Gjykata e Shkallës se Pare - Seancat dëgjimore në distance

SPAK Gjykata e Shkallës se Pare - Seancat dëgjimore në distance

Print Email

EURALIUS, një projekt i financuar nga BE ka përfunduar konfigurimin e pajisjeve të nevojshme për seancat degjimore në distancë për Gjykatën e Shkallës së Parë të SPAK. Për shkak të kufizimeve të COVID-19, anëtarët e shtypit si dhe publiku i gjerë nuk janë në gjendje të marrin pjesë në seancat gjyqësore. Si e tillë, Gjykata e Shkallës së Parë SPAK aktualisht po përballet me një numrër të konsiderueshëm të pyetjeve të marra nga anëtarët e shtypit.

Një akt përkatës normativ siguron bazën e nevojshme ligjore për seancat në distancë.

Gjatë javës së ardhshme, EURALIUS do të ofrojë një trajnim për gjyqtarët dhe stafin tjetër të Gjykatës së Shkallës së Parë SPAK mbi përdorimin e kësaj platforme. Pajisjet do të lehtësojnë gjykatën në trajtimin e kërkesave që merren nga anëtarët e shtypit si pasojë e kufizimeve të COVID-19. Për më tepër, EURALIUS i ka siguruar Këshillit të Lartë Gjyqësor teknologjinë për të lehtësuar seanca të tilla në të gjitha Gjykatat Shqiptare. Qasjet për seancat në distancë theksojnë rëndësinë e mbetjes së përkushtuar ndaj efikasitetit, aksesit dhe transparencës për të gjitha palët e përfshira kur inkorporojnë teknologjinë në sistemin gjyqësor, si në kontekstin e gjendjes së tanishme emergjente dhe më gjerë.

 


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu