Tryezë pune mbi Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve

Tryezë pune mbi Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve

Print Email

Më 10 dhe 11 qershor 2021, EURALIUS ndihmoi në organizimin e një tryeze pune dy ditore për Këshillin e Lartë të Prokurorisë mbi vlerësimin e performancës së Prokurorëve. Objekti kryesor i tryezës së punës ishte finalizimi i rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve.

Projekt Rregullorja u diskutua nen për nen. Në veçanti, metodologjia e pikëzimit, që është pjesë thelbësore e draft rregullores, ngriti një gamë të gjerë pyetjesh të cilat u shqyrtuan në thellësi me qëllim përcaktimin e treguesve të duhur dhe nivelit përkatës të pikëve për të katër kriteret e vlerësimit. Lidhur me këto pyetje, u bë subjekt i diskutimeve të hollësishme edhe përcaktimi i të dhënave statistikore të nevojshme për të zbatuar skemën e vlerësimit të performancës.
Tryeza e punës ishte një hap i rëndësishëm përpara drejt finalizimit të draft rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve, përfundimi i të cilës mund të pritet së shpejti


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu