Rritja e eficiencës në Gjykatat e Shkallës së Parë

Rritja e eficiencës në Gjykatat e Shkallës së Parë

Print Email

Misioni EURALIUS vazhdon të asistojë Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ) në lidhje me rritjen e eficiencës në gjykatat e shkallës së parë. Për këtë qëllim, EURALIUS në bashkëpunim me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Dhoma Civile) është duke pilotuar aktivitete në lidhje me urdhërat e ekzekutimit dhe standartizimin e veprimtarisë administrative në fazën paraprake. 

Në datën 25 Qershor 2021, u mbajt një takim me pjesëmarrjen e gjyqtarëve të kësaj Gjykate, Kryetares së KLGJ-së dhe ekspertëve Euralius. Në vijim të rezultateve inkurajuese të aktiviteteve të pilotuara për urdhërat e ekzekutimit, u ra dakort për tu proceduar me standartizimin e  veprimtarisë administrative në fazën veprimeve paraprake të gjykimit civil dhe delegimin e detyrave administrative nga gjyqtarët tek nënpunës gjyqësor të mirëtrajnuar. 


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu