Rritja e eficiencës në Gjykatat e Shkallës së Parë

Rritja e eficiencës në Gjykatat e Shkallës së Parë

Print Email

Misioni EURALIUS vazhdon të asistojë Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ) në lidhje me rritjen e eficiencës në gjykatat e shkallës së parë. Për këtë qëllim, EURALIUS në bashkëpunim me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Dhoma Civile) është duke pilotuar aktivitete në lidhje me urdhërat e ekzekutimit dhe standartizimin e veprimtarisë administrative në fazën paraprake. 

Në datën 25 Qershor 2021, u mbajt një takim me pjesëmarrjen e gjyqtarëve të kësaj Gjykate, Kryetares së KLGJ-së dhe ekspertëve Euralius. Në vijim të rezultateve inkurajuese të aktiviteteve të pilotuara për urdhërat e ekzekutimit, u ra dakort për tu proceduar me standartizimin e  veprimtarisë administrative në fazën veprimeve paraprake të gjykimit civil dhe delegimin e detyrave administrative nga gjyqtarët tek nënpunës gjyqësor të mirëtrajnuar. 


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL