Mbledhja e Komitetit të Aktorëve të EURALIUS-it V

Mbledhja e Komitetit të Aktorëve të EURALIUS-it V

Print Email
Më 6 qershor2018, EURALIUS-i V zhvilloi Mbledhjen e parë të Komitetit të Aktorëve në mjediset e Ministrisë së Drejtësisë në Shqipëri. Komiteti i Aktorëve mblodhi 14 përfaqësuesit të përfituesve kryesorë të projektit si:
Parlamenti/Komisioni i Ligjeve, Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Gjykata e Lartë. Prokuroria e Përgjithshme, Shkolla e Magjistraturës, Komisioni i Monitorimit në Drejtësi/Parlamenti dhe përfaqësuesit e lartë të dhomave kombëtare. Takimi, i kryesuar nga Shefja e Misionit të EURALIUS-it V, Dr. Agnes Bernhard, synonte prezantimin dhe diskutimin e konstatimeve të fazës së fillimit dhe planit të punës për 6 muajt në vijim. Zj Herbeck, Drejtuese Projekti e EURALIUS-it V, prezantoi shkurtimisht anëtarët e Konsorciumit të zgjeruar.


EURALIUS-i V do të ketë më shumë ekspertë për të asistuar institucionet përfituese shqiptare në sfera të ndryshme.

Zbatimi i reformës hyn në një fazë sensitive dhe Konsorciumi mirëpret një bashkëpunim të frytshëm me të gjithë përfituesit në tre vitet në vijim për ta shndërruar këtë në sukses.

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL