• Home
  • Të reja
  • News
  • Justice Day 2019 celebrating ‘90th Anniversary of the Albanian Civil Code’
Justice Day 2019 celebrating ‘90th Anniversary of the Albanian Civil Code’

Justice Day 2019 celebrating ‘90th Anniversary of the Albanian Civil Code’

Print Email

On 8 May 2019, on the occasion of the National Justice Day, the High Court and the High Judicial Council in cooperation with EURALIUS organized a conference dedicated to the ‘90th Anniversary of the First Albanian Civil Code (1929-2019)- Historical and Present Aspects’.

This event was attended by members of the High Judicial Council, former judges of the High Court, judges, candidate magistrates, pedagogues of the School of Magistrates and lawyers. While the Chairperson of the High Court provided an overview on the main novelties of  First Albanian Civil Code, the Chairperson of the High Judicial Council underlined the historical importance of the adoption of the Code, as milestone for the establishment of a modern justice system.  EURALIUS contributed with presentations outlining the possible impact of the EU Acquis on the Albanian Civil Code.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu