• Home
  • Të reja
  • News
  • Seminar mbi Menaxhimin e Anëtarësisë nga jashtë profesionit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor
Seminar mbi Menaxhimin e Anëtarësisë nga jashtë profesionit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor

Seminar mbi Menaxhimin e Anëtarësisë nga jashtë profesionit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor

Print Email

Më 20 korrik 2018, EURALIUS-i V, në bashkëpunim me OBDAT-in, zhvilloi një seminar për të prezantuar planifikimin strategjik në sektorin e drejtësisë dhe planifikimin strategjik si një mjet menaxherial për Anëtarët nga jashtë profesionit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP) dhe Këshillit ë Lartë Gjyqësor (KLGJ).

Ekspertët e EURALIUS-it, në bashkëpunim me OPDAT-in, u prezantuan pjesëmarrësve Planin e Veprimit të Strategjisë Ndër-Sektoriale në Drejtësi 2017 - 2021 dhe treguesit kryesorë të zhvilluar për matjen e arritjeve të qëllimeve strategjike për të siguruar Mbështetjen Buxhetore të BE-së. Diskutimet me anëtarët e KLP-së dhe KLGJ-së u zhvilluan në lidhje me punën e Këshillave dhe pasaportën e treguesve. Përveç kësaj, ekspertët ndërkombëtarë të pranishëm ofruan këshilla për zhvillimin e planeve të veprimit në momentin që të dy këshillat bëhen funksionalë. Për më tepër, seminari ofroi një mundësi për të diskutuar idetë dhe propozimet për operacionet e IT-së në të ardhmen në fushën e drejtësisë.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL