Seminar on Drafting of Sub legal acts with HPC and HJC Members

Seminar on Drafting of Sub legal acts with HPC and HJC Members

Print Email

“EURALIUS in collaboration with the School of Magistrates organized on 4th March 2019 a seminar with members of both HJC and HPC.

The topic of the seminar was the drafting of sublegal acts, and was led by Albanian field experts, whereas EURALIUS Team Leader Dr Agnes Bernhard highlighted the principles deriving from EU legislation. At the end of the seminar, the two drafts of the by-laws that are currently in the HJC agenda were discussed”.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu