Training of Trainers on Mentoring by EURALIUS and SSR Experts

Training of Trainers on Mentoring by EURALIUS and SSR Experts

Print Email

On 16-17 September 2019 EURALIUS in cooperation with the Dutch Study Centre for the Judiciary (SSR), organized a two days training of trainers on mentoring.

The training focused on these aspects: role of the mentors, giving feedback to candidate magistrates, further development of their skills and attitudes and carrying out an objective evaluation. The training was attended by all mentors currently performing mentoring activities in the courts and prosecution office


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL