• Home
  • Të reja
  • News
  • Shkolla e Magjistraturës – Workshop dy ditor mbi rishikimin e programit mësimor të trajnimit fillestar
Shkolla e Magjistraturës – Workshop dy ditor mbi rishikimin e programit mësimor të trajnimit fillestar

Shkolla e Magjistraturës – Workshop dy ditor mbi rishikimin e programit mësimor të trajnimit fillestar

Print Email

Më 11 dhe 12 Korrik 2019 EURALIUS në bashkëpunim me Qëndrën Hollandeze Studimore për Gjyqësorin (SSR), organizoi një workshop tjetër dy ditor mbi rishikimin e programit mësimor të trajnimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës.

Gjatë workshopit, pjesëmarrësit diskutuan mbi zhvillimin e kursit: mjetet, metodologjinë, modelet, stilet e të mësuarit dhe vlerësimi. Në workshop morën pjesë trajnerë me kohë të plotë të Shkollës së Magjistraturës, ekspertë të EURALIUS dhe SSR dhe përbën fazën e dytë të rishikimit të programit mësimor.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu