Trajnim Trajnerësh për Zbatimin e Kurrikulës së Re

Trajnim Trajnerësh për Zbatimin e Kurrikulës së Re

Print Email

EURALIUS në bashkëpunim me Qendrën Studimore Hollandeze për Gjyqësorin (Dutch Study Centre for the Judiciary (SSR)) dhe Shkollën e Magjistraturës organizuan një trajnim dy-ditor me temë ‘Trajnim Trajnerësh për Zbatimin e Kurrikulës së Re për Formimin Fillestar’.
Në këtë trajnim morën pjesë pedagogë të jashtëm dhe ekspertë të jashtëm të Shkollës që janë angazhuar në mësimdhënie në formimin fillestar.

 EURALIUS bëri një prezantim të risive të kurrikulës. Ekspertët e EURALIUS dhe SSR parashtruan mënyrën se si duhet kuptuar kompetencat (aftësitë) e reja të magjistratit, se si mund të integrohen në kurrikulë vlerat themelore të gjyqësorit: paanësia, pavarësia, integriteti, autonomia, ekspertiza. Më tej, pjesëmarrësit diskutuan për mënyrat e ndërhyrjes, të pyetjes, të meta-komunikimit si dhe ato të dëgjimit (komunikimi dhe transparenca).


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu