• Home
  • Të reja
  • News
  • Takim i gjyqtarëve për të diskutuar projekt-aktet e vlerësimit etik dhe profesional
Takim i gjyqtarëve për të diskutuar projekt-aktet e vlerësimit etik dhe profesional

Takim i gjyqtarëve për të diskutuar projekt-aktet e vlerësimit etik dhe profesional

Print Email

Në datën 04 nëntor, EURALIUS mundësoi në emër të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) një tryezë të rrumbullakët me gjyqtarë të të gjithë niveleve në Republikën e Shqipërisë. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i projekt-akteve mbi vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve dhe mbledhja e kontributeve nga gjyqtarët për strukturën dhe përmbajtjen e (i) projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve, (ii) skemën e pikëve të pikëzimit metodologjinë përkatëse, si dhe (iii) draftet e formularëve standard të vlerësimit.

Pas fjales së mirëseardhjes nga Kryetarja e KLGJ-së, znj. Naurada Llagami, dhe shefes së projektit EURALIUS, Znj. Agnes Bernhard, vijoi diskutimi midis pjesëmarrësve i drejtuar nga anëtarët e Komisionit për vlerësimin e etikës dhe veprimtarisë profesionale pranë KLGJ-së. Më shumë se 30 pjesëmarrës ishin të pranishëm, përfshirë gjyqtarë nga gjykatat e shkallës së parë dhe te apelit të jurisdiksionit të pergjithshëm dhe të posaçëm, si dhe përfaqësues të Shoqatës së Gjyqtarëve, Unionit të Gjyqtarëve dhe Forumit të Grave Gjyqtare Shqiptare.
Në vijim të kontributit të percjellë nga pjesëmarrësit, KLGJ-ja pritet të diskutojë dhe të aprovojë aktet nënligjore mbi vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve brenda muajit nëntor.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu