Trajnim mbi Lidershipin dhe Zhvillimin e Menaxhimit

Trajnim mbi Lidershipin dhe Zhvillimin e Menaxhimit

Print Email

Më 2 dhe 3 korrik 2020, EURALIUS organizoi një trajnimin online për Ministrinë e Drejtësisë së Shqipërisë, me tematikën: “Lidershipi dhe Zhvillimi i Menaxhimit”.

Gjatë trajnimit, eksperti ndërkombëtar i EURALIUS, z. Arnie Skelton, mbajti tre prezantime gjysmëditore mbi sugjerimet praktike për minimizimin e më pas trajtimin me efikasitet të ngarkesës së punës, menaxhimin e kohës dhe prioritizimin, duke ofruar mjete të thjeshtë, por efikas, të cilët janë të lehtë për t’u përdorur për të ulur presionin e punës. Ky trajnim u organizua për stafin drejtues të Ministrisë së Drejtësisë, të cilët demonstruan interes të lartë për tematikat dhe morën pjesë gjerësisht në diskutime.
Trajnimi u organizua online, duke respektuar në këtë mënyrë standardet e sigurisë për shëndetin, të cilat janë aktualisht në fuqi për shkak të COVID-19.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu