Trajnim mbi Lidershipin dhe Zhvillimin e Menaxhimit

Trajnim mbi Lidershipin dhe Zhvillimin e Menaxhimit

Print Email

Më 2 dhe 3 korrik 2020, EURALIUS organizoi një trajnimin online për Ministrinë e Drejtësisë së Shqipërisë, me tematikën: “Lidershipi dhe Zhvillimi i Menaxhimit”.

Gjatë trajnimit, eksperti ndërkombëtar i EURALIUS, z. Arnie Skelton, mbajti tre prezantime gjysmëditore mbi sugjerimet praktike për minimizimin e më pas trajtimin me efikasitet të ngarkesës së punës, menaxhimin e kohës dhe prioritizimin, duke ofruar mjete të thjeshtë, por efikas, të cilët janë të lehtë për t’u përdorur për të ulur presionin e punës. Ky trajnim u organizua për stafin drejtues të Ministrisë së Drejtësisë, të cilët demonstruan interes të lartë për tematikat dhe morën pjesë gjerësisht në diskutime.
Trajnimi u organizua online, duke respektuar në këtë mënyrë standardet e sigurisë për shëndetin, të cilat janë aktualisht në fuqi për shkak të COVID-19.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL