• Home
  • Të reja
  • News
  • Prezantimi i Udhëzuesit mbi Funksionalitetin e Gjykatës së Lartë
Photo: Courtesy of U.S. Embassy Tirana
Photo: Courtesy of U.S. Embassy Tirana

Prezantimi i Udhëzuesit mbi Funksionalitetin e Gjykatës së Lartë

Print Email
 
Këtë mëngjes Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Gjykata e Lartë, në një ngjarje pjesërisht të drejtpërdrejtë dhe pjesërisht në internet, paraqitën një Udhëzues për Funksionalitetin e Gjykatës së Lartë për ambasadorin e BE-së dhe SH.B.A.-së dhe 
Këtë mëngjes Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Gjykata e Lartë, në një ngjarje pjesërisht të drejtpërdrejtë dhe pjesërisht në internet, paraqitën një Udhëzues për Funksionalitetin e Gjykatës së Lartë për ambasadorin e BE-së dhe SH.B.A.-së dhe disa ambasadave të tjera të interesuara.
Udhërrëfyesi identifikon një numër të konsiderueshëm të masave konkrete dhe afateve që të dy institucionet synojnë të ndërmarrin gjatë vitit 2020 në mënyrë që ta bëjnë Gjykatën e Lartë përsëri funksionale. Funksionaliteti i Gjykatës së Lartë është një nga kriteret e vendosur nga Këshilli Evropian në Mars 2020 për hapjen e negociatave të pranimit për Shqipërinë në BE në 2021. Udhëzuesi prek çështje të tilla si: promovimi i gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë, ndarja e magjistratëve si këshilltarë juridikë në Gjykatën e Lartë, miratimi i rregullave të brendshme për funksionimin e Gjykatës së Lartë, nevoja për një numër ndryshimesh legjislative në rregullat procedurale të zbatueshme për Gjykatën e Lartë dhe krijimin e një strukture të re organizative për Gjykatën e Lartë, përfshirë një Qendër të re Dokumentacioni.

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu