• Home
  • Të reja
  • News
  • Mbështetje për Shkollën e Magjistraturës mbi procesin e rëndësishëm të rishikimit të kurrikulave fillestare të trajnimit
Mbështetje për Shkollën e Magjistraturës mbi procesin e rëndësishëm të rishikimit të kurrikulave fillestare të trajnimit

Mbështetje për Shkollën e Magjistraturës mbi procesin e rëndësishëm të rishikimit të kurrikulave fillestare të trajnimit

Print Email
Gjatë dy viteve të fundit, ekspertët e EURALIUS kanë asistuar Shkollën e Magjistraturës në procesin e rëndësishëm të rishikimit të kurrikulave të formimit fillestar.
Gjatë dy viteve të fundit, ekspertët e EURALIUS kanë asistuar Shkollën e Magjistraturës në procesin e rëndësishëm të rishikimit të kurrikulave të formimit fillestar.
Rishikimi i kurrikulave konsiderohet si një hap thelbësor në adresimin e sfidave që lidhen me numrin e rritur të kandidatëve magjistratë. Si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë dhe frytdhënës, Shkolla e Magjistraturës ka përpiluar për herë të parë që prej krijimit të saj, një listë kompetencash që duhet të kenë kandidatët magjistratë në përfundim të formimit fillestar. Kurrikula e vitit të parë është më miqësore për përdoruesit (kandidatët magjistrat dhe pedagogët/trajnerët) si dhe ofron fleksibilitet për të përballuar sfidat që lidhen me shtimin e numrit të kandidatëve magjistratë. Viti i dytë (praktika para-profesionale) është ridimensionuar tërësisht me qëllim që të jetë më e orientuar drejtë praktikës nëpërmjet heqjes së temës, rritjes së numrit të gjyqeve imituese, zgjatjes së periudhës së qëndrimit në praktikën para-profesionale në gjykata dhe prokurori si dhe riformatim i kurseve teorike. 

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu