• Home
  • Të reja
  • News
  • Mbështetje për Shkollën e Magjistraturës mbi procesin e rëndësishëm të rishikimit të kurrikulave fillestare të trajnimit
Mbështetje për Shkollën e Magjistraturës mbi procesin e rëndësishëm të rishikimit të kurrikulave fillestare të trajnimit

Mbështetje për Shkollën e Magjistraturës mbi procesin e rëndësishëm të rishikimit të kurrikulave fillestare të trajnimit

Print Email
Gjatë dy viteve të fundit, ekspertët e EURALIUS kanë asistuar Shkollën e Magjistraturës në procesin e rëndësishëm të rishikimit të kurrikulave të formimit fillestar.
Gjatë dy viteve të fundit, ekspertët e EURALIUS kanë asistuar Shkollën e Magjistraturës në procesin e rëndësishëm të rishikimit të kurrikulave të formimit fillestar.
Rishikimi i kurrikulave konsiderohet si një hap thelbësor në adresimin e sfidave që lidhen me numrin e rritur të kandidatëve magjistratë. Si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë dhe frytdhënës, Shkolla e Magjistraturës ka përpiluar për herë të parë që prej krijimit të saj, një listë kompetencash që duhet të kenë kandidatët magjistratë në përfundim të formimit fillestar. Kurrikula e vitit të parë është më miqësore për përdoruesit (kandidatët magjistrat dhe pedagogët/trajnerët) si dhe ofron fleksibilitet për të përballuar sfidat që lidhen me shtimin e numrit të kandidatëve magjistratë. Viti i dytë (praktika para-profesionale) është ridimensionuar tërësisht me qëllim që të jetë më e orientuar drejtë praktikës nëpërmjet heqjes së temës, rritjes së numrit të gjyqeve imituese, zgjatjes së periudhës së qëndrimit në praktikën para-profesionale në gjykata dhe prokurori si dhe riformatim i kurseve teorike. 

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL