• Home
  • Të reja
  • News
  • ‘Praktikat gjyqësore të GJEDNJ-së mbi çështjet disiplinore të gjyqtarëve’
‘Praktikat gjyqësore të GJEDNJ-së mbi çështjet disiplinore të gjyqtarëve’

‘Praktikat gjyqësore të GJEDNJ-së mbi çështjet disiplinore të gjyqtarëve’

Print Email
'Më 8 Tetor 2020, EURALIUS dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizuan një workshop me temë ‘Praktikat e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut mbi çështjet disiplinore të magjistratëve’.
Përfaqësues të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë ishin gjithshtu të pranishëm dhe ky ishte takimi i parë i përbashkët për institucionet e pavarura të drejtësisë, i ndjekur nga 34 pjesëmarrës.  
Ky trainim shërbeu si një mekanizëm i përshatshëm në mbështetjen e rritjes së kapaciteteve të institucioneve dhe në vendosjen e standardeve, sa i përket kompetencave të tyre lidhur me procedimet disiplinore të Këshillave. Ky aktivitet ju ofroi institucioneve njohuritë, standarded dhe parimet e konsoliduara nga GJEDNJ në çështjet disiplinore të magjistratëve. Ai mund të konsiderohet si gur themeli për krijimin e një mekanizmi bashkëpunimi midis tre institucioneve të reja të qeverisjes së drejtësisë.'

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu