Katër gjyqtarë të promovuar në Gjykatën e Lartë

Katër gjyqtarë të promovuar në Gjykatën e Lartë

Print Email

Më 24 Mars, një ceremoni përurimi u zhvillua në ambientet e Gjykatës së Lartë në nder të katër anëtarëve të sapoemëruar të gjykatave, Gjyqtarët Sokol Binaj, Albana Boksi, Sandër Simoni dhe Klodian Kurushi. Përfaqësuesit e EURALIUS ishin të ftuar në këtë event dhe shprehën gatishmërinë e projektit për të vazhduar mbështetjen mbi organizimin dhe performancën efikase të Gjykatës së Lartë.

 

EURALIUS ka mbështetur Gjykatën e Lartë dhe përfituesit e tjerë në përpunimin e ndryshimeve të miratuara së fundmi të Kodeve Procedurale si dhe të Ligjit për Statusin dhe Ligjit për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor, me qëllim harmonizimin dhe lehtësimin e procedurave të gjykimit në Gjykatën e Lartë, për të garantuar mënyrën e duhur e ofrimit të drejtësisë, duke ruajtur një proces të plotë dhe transparent.

EURALIUS do të vazhdojë të ndihmojë Gjykatën e Lartë në forcimin e rolit të saj si një Gjykatë Kasacioni, si dhe në organizimin e saj të brendshëm dhe vazhdimësinë e punës, veçanërisht në ngritjen dhe konsolidimin e strukturave të brendshme, të krijuara gjatë procesit të reformës në drejtësi, ndër të cilat kryesore janë Njësia Ligjore dhe Qendra e Dokumentimit, sipas praktikave dhe modeleve më të mira ndërkombëtare.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu