• Home
  • Të reja
  • News
  • School of Magistrates- Two days workshop on revision of the curricula of the initial training programme
School of Magistrates- Two days workshop on revision of the curricula of the initial training programme

School of Magistrates- Two days workshop on revision of the curricula of the initial training programme

Print Email

On 11 and 12 July 2019 EURALIUS in cooperation with the Dutch Study Centre for the Judiciary (SSR) organized another two days workshop on revision of the curricula of the initial training programme of the School of Magistrates (SoM).

During the workshop, the participants discussed on course development: tools, methodology, templates, learning styles and evaluation. The workshop was attended by the full-time trainers of the SoM, EURALIUS and SSR experts and constitutes the second phase of the revision of the curricula.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL