• Home
  • Të reja
  • News
  • Trajnim ‘Aspekte të procedurës civile me ndikim në rritjen e efektivitetit të gjykimit civil’
Trajnim ‘Aspekte të procedurës civile me ndikim në rritjen e efektivitetit të gjykimit civil’

Trajnim ‘Aspekte të procedurës civile me ndikim në rritjen e efektivitetit të gjykimit civil’

Print Email

Në datat 10 - 11 dhe 12 - 13 dhjetor 2019 EURALIUS në bashkepunim me Shkollën e Magjistraturës dhe Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë organizoi dy trajnime mbi aspekte te procedures civile me ndikim ne rritjen e efektivitetit te gjykimit civil.

 Eksperti Ndërkombëtar afatshkurtër i EURALIUS, Dr. Ronald Rohrer, ish-President i Gjykatës së Lartë, Austri, mbajti një prezantim mbi efikasitetin dhe përshpejtimin e procedimeve.
Dr. Rohrer ka marrë pjesë në mbledhjet e Grupit të Punës që ka punuar për hartimin e amendimeve të Kodit të Procedurës Civile. Në këtë trajnim, ai shpjegoi disa nene të amenduara të Kodit të Procedurës Civile duke sjellë në vëmëndje dhe praktikat më të mira Europiane, gjë që solli diskutime të frytshme ndërmjet të pranishmëve.
Këto trajnime u mbajtën në Tiranë dhe morën pjesë 30 gjyqtarë dhe 50 avokatë.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu