Webinar për Komentarin Elektronik

Webinar për Komentarin Elektronik

Print Email

Më 14 dhe 15 maj 2020 EURALIUS në bashkëpunim me IRZ dhe Shkollën e Magjistraturës organizuan dy webinare me Autorë dhe Bordin Shkencor të Komentarit Elektronik.

Komentari Elektronik është një platformë për praktikantët e ligjit dhe të gjithë të interesuarit që të kuptojnë dhe të njohin ligjet e Reformës në Drejtësi. Është konceptuar nga EURALIUS IV dhe i është dhuruar Shkollës së Magjistraturës.
Më 14 maj 2020, webinari konsistoi në prezantimin e autorëve të rinj që janë duke komentuar nene nga Kodi i Procedurës Penale me metodat evropiane të komentimit dhe metodologjinë e Komentarit Elektronik. Ndërsa më 15 maj 2020, webinar u përqëndrua në mësimet e nxjerra nga Bordi Shkencor dhe Autorët që komentuan Ligjin për Statusin si dhe disa nene nga Kodi i Procedurës Penale. Të dy webinaret u ndoqën nga përfaqësuesit e Projektit Italian AICS / CSM që së bashku me IRZ po mbështesin Shkollën e Magjistraturës në komentimin e Ligjit për Statusin dhe disa neneve të Kodit të Procedurës Penale.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu