Trajnim për Disa Ndryshime të Ligjit ‘Mbi Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të Tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë’

Trajnim për Disa Ndryshime të Ligjit ‘Mbi Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të Tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë’

Me datë 18 dhe 19 nëntor 2019, EURALIUS në bashkëpunim me PAMECA dhe Shkollën e Magjistraturës organizoi një trajnim dy ditor në Shkodër për Ligjin Anti-Mafia. Ky është trajnimi i dytë rajonal i paraprirë nga trajnimi për Ligjin Anti-Mafia i mbajtur në Vlorë në tetor 2019.

Lexo më shumë...

Trajnim Trajnerësh për Zbatimin e Kurrikulës së Re

Trajnim Trajnerësh për Zbatimin e Kurrikulës së Re

EURALIUS në bashkëpunim me Qendrën Studimore Hollandeze për Gjyqësorin (Dutch Study Centre for the Judiciary (SSR)) dhe Shkollën e Magjistraturës organizuan një trajnim dy-ditor me temë ‘Trajnim Trajnerësh për Zbatimin e Kurrikulës së Re për Formimin Fillestar’.
Në këtë trajnim morën pjesë pedagogë të jashtëm dhe ekspertë të jashtëm të Shkollës që janë angazhuar në mësimdhënie në formimin fillestar.

Lexo më shumë...

Takim i gjyqtarëve për të diskutuar projekt-aktet e vlerësimit etik dhe profesional

Takim i gjyqtarëve për të diskutuar projekt-aktet e vlerësimit etik dhe profesional

Në datën 04 nëntor, EURALIUS mundësoi në emër të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) një tryezë të rrumbullakët me gjyqtarë të të gjithë niveleve në Republikën e Shqipërisë. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i projekt-akteve mbi vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve dhe mbledhja e kontributeve nga gjyqtarët për strukturën dhe përmbajtjen e (i) projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve, (ii) skemën e pikëve të pikëzimit metodologjinë përkatëse, si dhe (iii) draftet e formularëve standard të vlerësimit.

Lexo më shumë...
Subscribe to this RSS feed

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL